MATE

 DIVISIONS
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/ladivision/ladivision_p.html 


 COSSOS GEOMÈTRICS
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics2/


LONGITUD, CAPACITAT I MASSA
https://sites.google.com/a/xtec.cat/la-vostra-aula/matematiques/mesura/longitud-capacitat-i-massa 


https://velosipios.blogspot.com.es/2014/05/longitud-capacitat-i-massa.html SISTEMA MÈTRIC DECIMAL
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3286


 Image result for unitats de mesura longitudNOMBRES DECIMALS

 https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/decimals

http://blocs.xtec.cat/matematiquesdivertides/cicle-superior/decimals/

UN POC DE TOT
http://blocs.xtec.cat/matematiquesdivertides/cicle-superior/decimals/ 

FRACCIONS
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques/fraccions

            EXPLICACIÓ
https://www.youtube.com/watch?v=vB4uMRgSz-s

             JOCS
https://luisamariaarias.wordpress.com/2012/11/16/jugar-con-las-fraccioDIVISIONS
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/matematicas_primaria/numeracion/operaciones/algtradicdivi.swf

http://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud03/1/01.htm

PROBLEMES


 REPASSAM SES TAULES DE MULTIPLICAR
http://www.orientacionandujar.es/las-tablas-de-multiplicar-en-un-minuto/UN POC DE TOT
http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/mates.htm 

 QUI ACABA SA FEINA I VOL JUGAR...

PRACTICA LES DIVISIONS
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/ladivision/ladivision_p.html  APROXIMACIONS
http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/juego-aproximacion-centena-millar/ EL NOSTRE RELLOTGE

PRACTICAM LES TAULES DE MULTIPLICAR

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=Ergit

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/tablas/controltablas.html

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/preguntatablas/tres/tres_p.html

http://www.interpeques2.com/peques5/tablas/marco.htm

http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/juegos/juego_tabla_multiplicar_1.php

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada