MATE
CONTINGUTS MATEMÀTIQUES TEMA 3 I 4

- SUMES I RESTES DE TRES NOMBRES DUENT-NE.
- PROBLEMES DE DUES OPERACIONS.
- ESTIMACIÓ DE SUMES I RESTES.
- SUMES I RESTES AMB LA CALCULADORA.
- TAULA DEL 9 I DEL 10.
 CONTINGUTS EXAMEN MATEMÀTIQUES TEMA 2:

CONTINGUTS EXAMEN MATEMÀTIQUES TEMA 1:

• DESCOMPOSICIÓ DE NOMBRES DE 3 I 4 XIFRES (3 PUNTS).
• LECTURA I ESCRIPTURA DE NOMBRES DE 3 I 4 XIFRES (2 PUNTS).
• NOMBRES ORDINALS (1 PUNT).
• SUMES I RESTES DUENT DE 3 I 4 XIFRES (2'5 PUNTS).
• TAULA DE L’1 AL 3 (1'5 PUNTS)SUDOKUS
http://www.sudoku-online.org/sudokus-ninos.php

PRACTICAM LES TAULES DE MULTIPLICAR

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=Ergit

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/tablas/controltablas.html

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/preguntatablas/tres/tres_p.html

http://www.interpeques2.com/peques5/tablas/marco.htm

http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/juegos/juego_tabla_multiplicar_1.php

1 comentari: